• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1398/06/23 ساعت 14:04

    بهزاد نبوی در گفتگو با «ایران»: *در جزئیات ممکن است نقدهایی در زمینه تعامل به دولت وارد باشد، ولی واقعیت‌ این است نقد اصلی متوجه برخی از نهادها است، که از روز اول مخالف روحانی بودند و از هر نوع کارشکنی و ایجاد بحران برای دولت دریغ نمی‌کردند. http://yon.ir/۹aJRw