• آیه الله موسوی جزایری   jazayeri_fa@

    1398/06/23 ساعت 23:17

    #حزب‌الله لبنان و رهبر فرزانه آن، سید حسن #نصرالله نشان داد که اگر به خدا توکل کنیم راه مقاومت را می‌توان دنبال کرد و این همان درسی است که ریشه در حماسه پر شور حسینی دارد