• میثم رمضانعلی   habil@

    1398/06/23 ساعت 16:19

    یکی از دوستان رفته بود خواستگاری و جواب نه داده بودن به‌ش. بعد از یه مدت کوتاهی، یکی دیگه رو پیدا کرد و رفت خواستگاری و ازدواج کرد. خانم اولی وقتی فهمیده بود ازدواج کرده این بنده خدا، کلی شاکی شده بود که حالا ما یه جواب نه دادیم، چرا سریع عقب کشید و کلی پشت سر پسر حرف زده بودن :|