• روزنامه ایران   IranNewspaper@

  1398/06/23 ساعت 10:06

  #جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزرای پیشین و فعلی آموزش‌ و پرورش:

  *تعجب کردم که آقای بطحایی هوس مجلس به سرش زده است. خبر استعفای او را در موبایل دیدم
  *اولین متضرر انتخاب حاجی میرزایی من خواهم بود
  *او شش سال برای اداره دولت خیلی به من کمک کرد.
  @Eshaq_jahangiri @hajimirzaee_m