• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1398/06/23 ساعت 12:29

    می‌گویند ما مانده‌ایم و مگس‌های خونخوار، مگسی به نام «جَنج» که در دهان تخم می‌گذارد و برای جلوگیری از ورودش حشره‌کش توی دهانمان می‌زنیم.مراتع طارم حالا محل تابستان گذرانی عشایری است که کم کم نشانی ازشان باقی نمی‌ماند. http://yon.ir/X۲H۷B @MaryamTaleshi