• نيلوفر حامدي   NiloofarHamedi@

    1398/06/23 ساعت 10:07

    با این شیوه‌نامه انضباطی که از شال و کلاه تا جوراب و کفش #دانشجو تعیین تکلیف کرده، به حریم خصوصیش تجاوز می‌کنه و حق اعتراضش رو میگیره باید منتظر برخوردهای سلبی بیشتر با #دانشگاه باشیم. @Kamfirouzi تو این مصاحبه از این شیوه نامه و ابعاد منفیش میگه.