• مهدي عليپور   alipour_ltd@

    1398/06/23 ساعت 14:33

    بزرگترین عرضه اولیه #سهام جهان مربوط به شرکت #آرامکو عربستان قرار است به زودی انجام شود اما با حمله گسترده امروز #یمن به تاسیسات این شرکت نفتی احتمالا این عرضه دچار حاشیه شود.
    #نفت