• بخش تبلیغات توییتنا   Tweetna_ir@

  1398/06/23 ساعت 22:44

  شماره چهاردهم دوماهنامه فرهنگی/اجتماعی«مروارید»با موضوع «خیابان»منتشر شد.

  در شماره جدید«مروارید»می‌خوانید:
  درباره«خیابان»و فروکاسته شدن به محلی برای عبور

  عکس روی جلد: آرش خاموشی
  صاحب امتیاز و مدیر مسئول: گیتا علی‌آبادی
  سردبیر: پژمان موسوی

  «مروارید»را خریداری کنید و مشترک شوید