• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1398/06/23 ساعت 10:22

    #ترامپ سفارت #امریکا را به قدس منتقل کرد، حاکمیت اسراییل بر جولان را به رسمیت شناخت و دفتر تشکیلات خودگردان #فلسطین در واشنگتن را بست و در مقابل، اسراییل بیخ گوش ترامپ در واشنگتن دستگاه‌های شنود تلفن همراه نصب کرد

    اتحاد دو جانبه