• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1398/06/22 ساعت 21:55

    پیش از اردوغان باز می‌گردد
    به عبارت دیگر روند تعمیق روابط با روسیه متوقف شده و از روابط میان ترکیه و اسرائیل نیز تنش زدایی خواهد شد

    از سوی دیگر برنامه‌های دولت اردوغان برای توسعه روابط اقتصادی با چین هم بدون شک دستخوش تغییر می‌شود

    تغییر رویکردهای اسلامی دولت در داخل و کاهش/۵