• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/06/22 ساعت 12:38

    فاصله #اختیار و #پاسخگویی در نهادهای انتصابی انقدر زیاد شده که داد خودی‌ها هم در می‌آید. ماجرای این روزهای #صداوسیما که وحید اشتری آن را #شهرنو میخواهند این است که میگویند: کسانی که تصمیم‌گیرنده اصلی هستند چرا در پشت‌پرده و بدون پاسخگویی کار میکنند؟/۱