• علی رزاقی بهار   razzaghi_bahar@

    1398/06/22 ساعت 01:27

    خیلی خسته‌ام رییس، خسته از تنها سفر کردن، تنها مثل یه چلچله زیر بارون. خسته از اینکه هیچ وقت رفیقی نداشتم پهلوم باشه و ازم بپرسه از کجا اومدم، به کجا میرم یا چرا! انقدر خسته‌ام از اینکه آدما همدیگه رو اذیت میکنن
    #مسیر_سبز #فیلم #واقعیت_تلخ