• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1398/06/22 ساعت 21:55

    ترکیه اردوغان را به مراتب جدی‌تر از ایران می‌دانند
    و البته کشورهای اروپایی به عنوان پایگاه سنتی مخالفان اردوغان

    در سایه این جبهه قدرتمند خارجی، اکنون جبهه کارآمدی در داخل نیز شکل گرفته که توانایی ایجاد دوقطبی قابل توجهی در جامعه ترکیه را دارد

    بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد/۳