• خبرگزاری میزان   MizanNewsAgency@

    1398/06/22 ساعت 15:41

    در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید

    چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود