• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1398/06/22 ساعت 15:00

    نخستین گام عملی در مسیر برکناری رییس جمهوری #امریکا کمیته قضایی مجلس نمایندگان به قطعنامه‌ای رای داد که بر اساس آن، شاخص‌های تحقیق و تفحص در استیضاح دونالد #ترامپ تصویب شد. زنگ خطر به صدا درآمده است ؟