• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1398/06/22 ساعت 14:08

    برای سالها تعدیل هزینه‌های دولتی، کاهش کسری بودجه و مهار بدهی‌های فدرال بخشی از ایدئولوژی جمهوریخواهان #امریکا بود. اما دولت جمهوریخواه #ترامپ هم هزینه‌های دولتی را افزایش داده، هم بر کسر بودجه افزوده و هم بدهی‌های فدرال را اضافه کرده است

    کسری یک تریلیون دلاری دولت امریکا