• خبرگزاری میزان   MizanNewsAgency@

    1398/06/22 ساعت 21:22

    سخنگوی قوه قضاییه: منشا صدور بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» الهام گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و اهتمام به مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری است که اهتمام کافی برای اجرای آن نمی‌شد