• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1398/06/21 ساعت 00:30

    ساعت ۱۱ شب کوچه را بستند.مجبور شدیم به خاطر سر و صدا و ریختن نخاله در خیابان و کم عرض بودن پیاده‌رو کالسکه و بچه را بغل کنیم و پیاده طی کنیم.رسیدیم داخل خانه به خاطر سر و صدا نتوانستیم بچه را در اتاقش بخوابانیم وحالا هر یک ربع صدای ریزش نخاله و ماشین سنگین بچه را از جا می‌پراند.