• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1398/06/21 ساعت 11:38

    فرید مدرسی در یادداشتی تحلیلی در «ایران» درباره حضور مقتدی صدر در بین رهبر انقلاب نوشت:

    *این حضور نشان می‌دهد، ایشان می‌خواهد در موقعیت میانگین‌رفتاری گروه‌های شیعی، بازی کند که در گذشته در منتهی‌الیه بود و به جوانب دیگر نزدیک می‌شد.
    http://yon.ir/۷SxDt
    @faridmod