• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/06/21 ساعت 05:38

    رویترز : پس از آنکه دادگاه [استیناف اسکاتلند] طی حکمی دستور تعلیق پارلمان به وسیله بوریس جانسون را غیر قانونی اعلام کرد برگزیت در هرج و مرج قرار گرفت.

    http://persiangulfstudies.com
    #Brexit #BrexitChaos #Britain #BorisJohnson