• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/06/21 ساعت 11:02

    ادعای عربستان درباره ضرورت توافق هسته‌ای جدید با ایران عبدالله بن خالد بن سلطان عبدالعزیز، نماینده عربستان در سازمان‌های بین‌المللی پس از اتهام‌زنی به ایران، مدعی شد باید توافق هسته‌ای جدیدی شکل بگیرد که شامل مکانیسم بازرسی دقیق از همه سایت‌ها از جمله سایت‌های نظامی باشد.