• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1398/06/21 ساعت 15:20

    تاکر کارلسون: «برکناری جان بولتون خبر خوبی برای #امریکا بود بویژه برای جوانانی که اگر بولتون در سمت خود باقی می‌ماند، در جنگ‌های بی معنی کشته می‌شدند»

    البته باز هم جوانان امریکایی در جنگ‌های بی معنی آینده کشته خواهند شد حتی بدون حضور بولتون در کاخ سفید