• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/06/21 ساعت 09:03

    موضوع اختصاص ارز نیمایی بر قیمت اقلام حل نشده است معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی: اختصاص ارز نیمایی به واردات اثر تورمی خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت قطعا شاهد افزایش قیمت محصولات خواهیم بود موضوع اختصاص ارز نیمایی بر قیمت اقلام حل نشده است