• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/06/21 ساعت 13:28

    فرار ۸۰۰ نفر از منافقین در پی اخراج از عراق یکی از اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین از جدا شدن ۸۰۰ نفر از اعضای آن در پی اخراج از عراق خبر داد.