• نيلوفر حامدي   NiloofarHamedi@

    1398/06/21 ساعت 20:19

    کاش بودی تا باهم می‌خوندیم سحر، کاش بودی تا صبح آزادی رو کنار هم نفس می‌کشیدیم اما نیستی و حالا ما به نیابت از تو زمزمه می‌کنیم: شاید که آینده از آن ما … این نقطه از تهران تا همیشه به نام توست. #دختر_آبی