• سجاد بنابی   sadjadb@

    1398/06/21 ساعت 10:08

    زان یار دل‌نوازم شکری‌ست با شکایت گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت … در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان‌جا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت #حافظ #شب_سوم_امام #آه