• سجاد بنابی   sadjadb@

  1398/06/21 ساعت 10:08

  زان یار دل‌نوازم شکری‌ست با شکایت
  گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت

  در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان‌جا
  سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
  #حافظ
  #شب_سوم_امام
  #آه