• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/06/21 ساعت 16:15

    به نقل از یک منبع امنیتی بلندپایه عراقی، نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه دستور دادند که نیروهای ارتش عراق، نباید مقرها و عناصر داعش در سلسله جبال «مکحول» واقع در جنوب غرب کرکوک را بمباران کنند.