• موسوی سخنگوی وزارتخارجه #ایران همچنین از اینکه برخی به جاى تکیه بر قدرت کشورهاى حوزه #خلیج_فارس، ادعاهاى واگرایانه، بى پایه و غیر مستند در خصوص امنیت #کشتیرانى در این پهنه حیاتى و مطرح شده از سوی بیگانگان را با عجز خویش مورد استقبال قرار میدهند، ابراز تاسف کرد.