• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1398/06/21 ساعت 12:39

    هر روز یک شعر خوب، یک صفحه از یک کتاب خوب، یک موسیقی خوب، یک اثر هنری خوب …برای ذهن و چشم و گوش …در یک کلمه برای «دل».