• نماینده ایران در نشست شورای حکام: #عربستان در حال توسعه و اجرای برنامه غیرشفاف #هسته_ای است.با اینکه عضو NPT است و توافقنامه جامع پادمان ۲جانبه در حال اجرا با #آژانس دارد، ولی هنوز پروتکل مقادیر کوچک را در حال اجرا دارد که آنرا از تعهد پذیرش بازرسیهای پادمانی استثنا میکند