• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1398/06/20 ساعت 14:22

    ربیعی، سخنگوی دولت: موافق حضور زنان در ورزشگاه هستیم. واعظی، رییس دفتر رییس جمهور: ورود زنان به ورزشگاه مصلحت نیست. روحانی، رییس جمهور: زنان و کارگران اگر احساس می‌کنند حقوق‌شان رعایت نمی‌شود، راه به دست آوردن حقوق شرکت در انتخابات است.