• شمخانی: وعده #بولتون که از سر حماقت و توهم در خصوص نرسیدن انقلاب اسلامی به عمر ۴۰ سالگی، مطرح کرد در کارنامه سیاسی وی و دولت #آمریکا بعنوان سند بلاهت و تعصب کور یک مقام عالی این کشور ثبت و ضبط خواهد شد./۳