• دنیای اقتصاد   deghtesad@

    1398/06/20 ساعت 14:30

    براساس جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید بررسی شد دو سناریو برای تولید مرداد شاخص مدیران خرید موسوم به «شامخ» برای مرداد ۷۹/ ۴۵واحد اعلام شده که نسبت به ماه ماقبل آن (تیر ماه) ۵/ ۸درصد کاهش یافته است … http://bit.ly/۲lLA۹jV