• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1398/06/20 ساعت 14:22

    لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور: - صحبت من کاملا مشخص و یک جمله است؛ ورود خانم‌ها به استادیوم هیچ منع قانونی ندارد. - سلب حق معنایی ندارد و دولت هم همین موضع را دارد و معتقد است که باید از این مساله حمایت کنیم. https://www.irna.ir/news/۸۳۴۷۲۰۳۵