• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/06/20 ساعت 14:53

    «همه آنچه زوار باید برای عبور از مرز خسروی بدانند» زوار #اربعین امسال با افزوده شدن مرز خسروی به جمع گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق برای خروج از این مرز می‌توانند از مسیر‌های متفاوتی عبور کنند https://tn.ai/۲۰۹۴۳۲۷