• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1398/06/20 ساعت 00:31

    زندانی کردن #روزنامه_نگار ان، فیلترکردن سایت‌ها، ایجاد فضای ارعاب از طریق آزار و اذیت خانواده‌های روزنامه نگاران و کنترل شدید رسانه‌های داخلی