• #ظریف: همان تیم بی که بیشترین تروریستهای ۱۱ سپتامبر را تأمین و #آمریکا را به باتلاقهای افغانستان و عراق کشاند، الان با تروریسم اقتصادی برای جنگ با ایرانیانی نقشه میکشد که وقتی مرکز تجارت جهانی در آتش میسوخت، به احترامش شمع روشن کردند. عجیب نیست که ۹/۱۱ هنوز برای پمپئو کابوس است