• مهدی مهرپور   mehrpour_mehdi@

    1398/06/20 ساعت 14:18

    فرانسه، انگلیس و آلمان به دروغ میگویند حامی برجام هستیم و با آمریکا کاری نداریم! آمار زیر را ببینید تا متوجه شوید این ۳ کشور در نیمه نخست پارسال، حدود ۱.۴ میلیارد یورو از ایران کالا وارد کرده بودند، اما این عدد در نیمه نخست ۲۰۱۹ فقط ۱۱۸ میلیون یورو شده! آشکارتر از این!؟