• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/06/20 ساعت 11:54

    «پیشنهاد لاریجانی به متقاضیان #استیضاح_حجتی» نایب رئیس کمیسیون کشاورزی: رئیس مجلس پیشنهاد داد که پیش از به جریان افتادن روند استیضاح، جلسه‌ای متقاضیان با حضور خود رئیس مجلس و آقای حجتی برگزار شود و وزیر درباره محور‌های تفحص توضیحاتی را ارائه دهد https://tn.ai/۲۰۹۴۰۸۳