• غریب آبادی نماینده دائم #ایران در اجلاس شورای حکام #آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: فعالیت‌های #هسته_ای در ایران در بالاترین سطح شفافیت صورت می‌پذیرد و تحت نظارت و راستی آزمایی آژانس بوده و هیچ فعالیت هسته‌ای مخفی وجود ندارد