• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/06/20 ساعت 17:31

    سفیر چین در #خبرگزاری_تسنیم: *بهترین روابط را با ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه داریم *رسانه‌های غربی در حال حاضر یک جنگ رسانه‌ای هم علیه چین و هم علیه ایران راه‌اندازی کرده‌اند *چین مخالف تحریمهای غیرقانونی آمریکا و حامی توسعه روابط و برجام است https://tn.ai/۲۰۹۳۰۶۰