• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1398/06/20 ساعت 22:17

    و توقف کامل پروژه هسته‌ای مصر در تمام سطوح، بسیاری از دانشمندان هسته‌ای این کشور با بحران شغلی و حرفه‌ای روبرو شده و به تدریج مصر را ترک کردند

    از جمله دکتر یحیی المشد که برای مدیریت پروژه هسته‌ای عراق راهی این کشور شد

    اگرچه اسرائیل هیچگاه رسما ترور المشد را بر عهده نگرفت اما/۴