• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/06/20 ساعت 15:01

    «تنظیم #بودجه ۹۹ با نگاه ۲ ساله»

    نوبخت: این نگاه ۲ ساله ما را مجاب می‌کند تا قسمتی از مدیریت منابع موجود کشور را بر اساس فشار‌های ناجوانمردانه تحریم‌ها پایه ریزی کرده و از این فشار‌ها برای کشور فرصت شکوفایی فراهم آوریم

    https://tn.ai/۲۰۹۴۳۳۵