• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

    1398/06/20 ساعت 15:01

    تا باور نکنیم که اصولا چیزی به نام #سیستم در کشورمان وجود ندارد که بخواهیم ان را اصلاح یا به ان انتقاد کنیم و همچنین پذیرش این نکته که #بضاعت_مدیریتی مدیران کشور در بهترین شرایط در سطوح مختلف همین وضع موجود است تلاشی برای اصلاح اساسی امور نخواهیم کرد.