• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/06/20 ساعت 14:37

    طالبان: تا پایان اشغال افغانستان به جهاد ادامه می‌دهیم گروه طالبان در واکنش به لغو مذاکرات قطر توسط ترامپ تاکید کرد که مبارزه ۱۸ ساله آنها ثابت کرده است که جز پایان یافتن کامل اشغال افغانستان به هیچ چیزی قانع نمی‌شویم و به جهاد ادامه می‌دهیم