• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1398/06/20 ساعت 00:27

    الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم این جملات را برای دلخوشی نگفته‌اند فقط معلوم نیست سرنوشت ما چیست؟ شاهدانی بر رفتار ظالمانه یا شاهدانی بر شکست ظلم؟ #دختر_آبی برای همیشه در ذهنمان حک شد اما قصه آنهایی که گوشه گوشه این دیار دخترکی آبی‌اند ولی ما نمیدانیمشان چه؟