• سيامك قاسمى   SiamakGhassemi@

    1398/06/20 ساعت 14:21

    یک تعریف از اقتصاد است که میگوید اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است ! این روزها با بامداد در سوپر و اسباب‌بازی فروشی بازی اقتصادی می‌کنیم و هر دفعه از بین همه علاقمندی‌هاش، فقط می‌تونیم یه دونه خوراکی یا اسباب‌بازی انتخاب کنیم و کلی با هیجان بهش فکر می‌کنیم.