• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/06/19 ساعت 21:15

    #ترامپ :دیشب به جان بولتون اطلاع دادم که دیگربه حضور اودرکاخ سفید نیازی نیست.من ودیگر اعضای دولت بابسیاری از پیشنهادات اوشدیدا مخالف بودیم،به همین دلیل ازاوخواستم استعفایش راتقدیم کند،او هم صبح این کار راکرد.ازخدمات او بسیار ممنونم.هفته آینده یک مشاور امنیت ملی تازه معرفی می‌کنم