• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/06/19 ساعت 13:04

    سیدحسن #نصرالله در مراسم عاشورای حسینی در جنوب بیروت:‌ مسئله #فلسطین مسئله اصلی امت اسلامی است.ما باردیگر همراه باملت فلسطین تاکید میکنیم که امت اسلامی گزینه‌ای جز مقاومت برای آزادسازی فلسطین ندارند. این موضع گیری هزینه زیادی به ما تحمیل می‌کند اما این همان پایبندی و تعهد ما است