• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1398/06/19 ساعت 19:57

    وزیر خارجه انگلیس در بیانیه اى که خشمگینانه توصیف شده است «تخلیه محموله نفت کشتى #آدریان_دریا در سوریه» را محکوم کرد و گفت این موضوع را در سازمان ملل مطرح خواهد کرد.